DUNASZENTPÁL
a Szigetköz Gyöngyszeme
Boldog névnapot kívánunk! Ambrus, Ambrózia

Lakossági kérdőívek eredményei

Több mint 100 lakos alkotott véleményt

A falu Képviselő-testületének eltökélt célja, hogy a településünket érintő fejlesztések alapjai a lehető legszélesebb közösségi egyetértésen alapuljanak. Nyilvánvaló, hogy nem lehet mindenben 100%-osan egyetérteni, de hiszünk abban, hogy megtalálható az a közös nevező, mely majd’ mindenki számára elfogadható. 

Ennek a célnak az elérése érdekében csatlakozott Dunaszentpál a Helyi Közösségi Akadémiák Hálózatához, ahol szakértői támogatás mellett álmodtuk meg közös jövőnket. 

A folyamat lezárásaként került kiküldésre minden háztartásba a Lakossági Kérdőív, melynek célja az volt, hogy kiderüljön: a korábban felállított célok mennyire találkoznak az itt élők elképzeléseivel, igényeivel. 

250 db kérdőív került a postaládákba, melyből 56 darabot dobtak be a választ adók a gyűjtőládákba. Ebből 46 olyan családtól érkezett, ahol legalább 2 felnőtt él a családban és 10 darabot egyedülálló személy töltött ki. Ebből azt feltételezzük, hogy több mint 100 ember véleményét ismerhetjük meg közvetlenül, mely a 750 fős lakosság közel 15 százaléka, a felnőtt lakosság 17 százaléka. 

Legaktívabbak a 40-65 éves korosztályhoz tartozók voltak (27 válasz), őket követik a 24-39 évesek (13 válasz), majd a 65 év felettiek (11 válasz). A 14-24 évesek között is volt 5 olyan fiatal, akik fontosnak tartották kitölteni a kérdőívet. A válaszadók döntő többsége 10 évnél régebb óta él Dunaszentpálon (68%), közülük többüknek már a szülei is Szentpáliak. 

Arra a kérdésre, hogy miért szeretnek itt élni, a válaszadók nagy hányada jelölte meg a természeti környezet közelségét, a közösség erejét, valamint a Győrtől való kis távolságot. A falusi élet hátrányaként kiemelkedően magas volt azok aránya, akik a nem megfelelő kereskedelmi ellátottságot jelölték meg. 

A település jelenlegi adottságai közül a „rossz” minősítés alá estek: vendéglátóipari egységek színvonala, helyi munkalehetőségek, szórakozási lehetőségek. „Elfogadható” kategóriába a belterületi utak, a tömegközlekedés,a sportolási lehetőségek és a helyi kulturális élet elemei kerültek. „Jó, kiváló” minősítés kaptak: közmű ellátottság, építkezési arculat, helyi oktató-nevelő intézmények, önkormányzati szolgáltatások, közbiztonság, zöldterületek-parkok színvonala, a közösség ereje, helyi eseményekről történő tájékoztatás.

A tervezett újítások közül (itt a már meglévő adottságok fejlesztését, illetve vadonat új elképzelések fontosságát mértük) a válaszadók „fontosnak”, vagy „kiemelten fontosnak tartják”: helyi kulturális rendezvények színvonalának megőrzése/növelése, hulladékszigetek számának növelése, szemétszedési programok, idegenforgalmi fejlesztések, kerékpáros- és vízi turisztikai fejlesztések, házi segítségnyújtó szolgálat, informatikai tudás növelését célzó programok, defibrillátor vásárlás, utak aszfaltozása, csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, közvilágítás korszerűsétés, vállalkozásbarát környezet kialakítása, helyi munkalehetőségek számának növelése, tornaterem építése, faluház létrehozása, új bolthelyiség kialakítása, települési fásítási program, önkormányzati kertészet. 

Összességében elmondható, hogy a válaszadók a helyi rendezvényeket ismerik, tudnak róluk és a nekik szóló alkalmakon rendszeresen részt is vesznek. 

A véleményt nyílvánítók döntő többsége (71%) gondolja úgy, hogy a megvalósítandó fejlesztések és a „hétköznapi” feladatok végrehajtásában nem kizárólag az önkormányzatnak van dolga és felelőssége, hanem személyesen is (önállóan vagy civil szervezet útján) részt kíván venni ebben a fontos munkában, ám anyagi áldozatot nem szívesen hozna. 

Jöjjön néhány idézet a megfogalmazott ötletek, kritikák közül: 

„A szabadság utcai buszmegállóra 1 éve nem került tető. A Szabadság utcán olyan rosssz a járda, hogy éjjel az ember a nyakát töri ki. Kocsival nem lehet elmenni, mert kint állnak és kövekkel vannak az útszélek kirakva.” 

„A lakott terület határát jelző táblán kívül elhelyezett, feladatát valósan ellátni tudó forgalom lassítő sziget létesítése, hogy ne 100 km/h feletti tempóben érkezzenek és távozzanak a járművek a településről.” 

„Beszéljünk a közutak mezőgazdasági gépek által való használatáról és az ebből adódó károkról. Javaslom, hogy nyissunk fórumot, de kulturáltan, normális hangnemben!!!” 

„Falupiac, ahol a felesleges (túltermelt) zöldség-gyümölcsöt kedvezőbb áron (mint 1. boltban) lehetne eladni megvenni.” 

„Hajrá Szentpál!” 

„Kívánatos a busz járatainak sűrítése, mert szerintemm elfogadhatatlan, hogy napközben 1-1,5 elvagyunk zárva a külvilágtól -autó hiányában.” 

„Pénz automata elhelyezés” 

 

Köszönjük mindenkinek, aki véleményével, ötleteivel hozzájárult a közös gondolkodás és tervezés elősegítéséhez! A Képviselő-testület nevében is ígérem, hogy munkánk során ezekre az alapokra fogunk építkezni, a szó szoros és átvitt értelmében is!

 

Csontos Attila

polgármester