DUNASZENTPÁL
a Szigetköz Gyöngyszeme
Boldog névnapot kívánunk! *Elemér, Oszvald, Román

Jegyzőt keresünk

A Közös Hivatal vezetőjét keressük

Dunaszentpáli Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunaszentpáli Közös Önkormányzati Hivatal
közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.

Győr-Moson-Sopron megye, 9173 Győrladamér, Szent István út 41.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, ,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Közigazgatási szakvizsga,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       legalább 2 év közigazgatási szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 1. számú melléklete szerint
 •       végzettséget igazoló okiratok másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
 •       pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn a Kttv. 84.-87.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok
 •       pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csontos Attila nyújt, a 06205830019 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Dunaszentpáli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75-6/2020. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 •       Elektronikus úton Csontos Attila részére a polgarmester@dunaszentpal.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról és a jegyző kinevezéséről Győrladamér és Dunaszentpál községek polgármesterei döntenek, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 19.