DUNASZENTPÁL
a Szigetköz Gyöngyszeme
Boldog névnapot kívánunk! László, Domonkos

Pénzügyes kollégát keresünk

Dunaszentpálra keresünk munkatársat

Dunaszentpáli Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére keres munkatársat.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, előreláthatólag 3 év–ig tartó közszolgálati jogviszony, mely kölcsönös megállapodással határozatlan idejűre módosítható.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pont pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános pénzügyi, gazdálkodási feladatok. Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi-gazdálkodási és könyvvezetési feladatok az ASP program segítségével. Költségvetés tervezése, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, teljes körű főkönyvi könyvelés, éves és évközi beszámolók, mérlegjelentések elkészítése, költségvetési rendeletek és módosítások előkészítése. Pénztárkezelés, banki utalások, számlázások intézése, állami támogatások igénylése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunaszentpáli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és bankszámla hozzájárulásról szóló 1/2020. (I.23.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, közgazdasági vagy pénzügyi szakképesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Gazdasági, pénzügyi, számviteli,

•         Költségvetési szervnél szerzett számviteli tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ASP rendszer ismeret - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott formában és tartalommal

•         végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

•         büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemen Dóra nyújt, a 06-20/4329880 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszentpáli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.). 

•         Elektronikus úton Kelemen Dóra részére a jegyzo@gyorladamer.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása során a munkáltató az érintett polgármester véleményének kikérésével, a pályázó személyes meghallgatását követően dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 20.