DUNASZENTPÁL
a Szigetköz Gyöngyszeme
Boldog névnapot kívánunk! Orsolya, Zsolt

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat információi

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje:

Dunaszentpál községben – Kedd: 8.30-10.30 óra

Helye: Önkormányzati Hivatal, Dunaszentpál, Iskola tér 1.

Győrladamér – Csütörtök: 8.30-10.30 óra

Helye: Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde épülete, Győrladamér, Petőfi tér 1/A.

Családsegítő: Juhász Nóra    Tel.: 0620/3629553

A családsegítő feladata: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok támogatása, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítja:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást

 • pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást

 • szociális segítőmunkát, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését

 • közösségfejlesztő és szabadidős programok szervezését

 • tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, illetve megfelelő szakemberhez való delegálást

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét

 • meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést

 • a veszélyeztetettséget előidéző okokat feltárja és ezek megoldására javaslatot készít

 • a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését

 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítését, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében

 • kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét