DUNASZENTPÁL
a Szigetköz Gyöngyszeme
Boldog névnapot kívánunk! Anasztázia, Tas, Oktávia

FSZK

Befogadó társadalom kialakítása

Alapelveink

 

Mi, az FSZK munkatársai tiszteljük az emberi sokféleséget, a veleszületett méltóságot és az egyén autonómiáját.

 

Hiszünk abban, hogy a befogadó társadalom a teljes mértékben hozzáférhető környezet, és a mindenki számára elérhető szolgáltatások által lehetővé teszi az alapvető emberi jogok maradéktalan gyakorlását a fogyatékos emberek számára is.

 

Ezért elkötelezettek vagyunk a befogadó társadalom kialakítása, a fogyatékos személyek életminőségének javítása mellett, melynek alapja a „Semmit rólunk, nélkülünk!” elv, az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének és gyakorlatának alkalmazása, a személyközpontú megközelítés.

 

Ennek érdekében vállaljuk, hogy tevékenységeinket, a Fogyatékos Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény szellemében végezzük. Működésünkben biztosítjuk az átláthatóságot, folyamatosan képezzük magunkat, és tartózkodunk a hátrányos megkülönböztetés minden formájától.

 

Törekszünk arra, hogy partnerségi kapcsolatokat alakítsunk ki és tartsunk fenn azonos elveket valló hazai és nemzetközi szervezetekkel annak érdekében, hogy a fogyatékos személyek kivétel nélkül részesülhessenek a széleskörű partnerségen alapuló fejlesztési programok eredményeiben.


EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001  azonosítószámú „A Fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása és fejlesztése” kiemelt projekt (MONTÁZS projekt)

Beszéd- és nyelvi fogyatékos felnőtt személyek logopédiai ellátásának kialakítása

  

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017 áprilisában megkezdte az EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001  azonosítószámú „A Fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása és fejlesztése” kiemelt projekt lebonyolítását (Továbbiakban: MONTÁZS projekt). A MONTÁZS projekt egyik résztevékenysége a beszéd- és nyelvi fogyatékos felnőtt személyek logopédiai ellátásának kialakítása.

 

A beszéd- és nyelvi fogyatékosság, mint kategória jelenleg még sem a köztudatban, sem a rehabilitációban, sem a törvényalkotásban nem szerepel a jelentőségének megfelelő helyen, annak ellenére, hogy a beszéd- és nyelvi zavarok jelentős része, célzott terápiával, eltérő mértékben, felnőttkorban is fejleszthető, javítható.

Az érintettek és családtagjaik legtöbbször teljesen magukra maradnak a problémáikkal, megfelelő és elegendő információ hiányában tanácstalanok és kétségbeesettek. A korlátozott számú ismertető,

felvilágosító anyaghoz esetleges a hozzáférésük. Kérdéseikre senkitől nem kapnak választ, az ellátás hiányában pedig teljesen szem elől tévesztik őket.

 

A MONTÁZS projekt keretén belül lehetőséget kívánunk nyújtani a felnőtt beszéd- és nyelvi fogyatékos populáció számára a térítésmentes logopédiai szolgáltatás igénybevételére.

 

A beszéd- és nyelvi fogyatékossággal élők azon felnőtt korúak csoportja, akiknél a beszélt nyelv, az írás-olvasás és számolás fejlesztésén, valamint a nyelészavarok korrekcióján van a hangsúly. Ők képezik azon populációt, akiknél a fejlődési zavar nem szűnt meg felnőtt korra, illetve akiknél ez felnőttkorban szerzett zavarként jelent meg.

 

A térítésmentes szolgáltatás keretén belül a következő nehézségekkel keresheti meg a logopédus szakembert:

 

Artikulációs zavar (pl. nyelvrákos betegségek, állsérülések, arckoponya sérülések következtében fellépő artikulációs zavarok),

dadogás,

hadarás,

orrhangzós beszéd,

a hangképzés, hangadás    zavarai (diszfóniák), gége nélküli beszéd,

afáziák,

dizartriák,

olvasási zavar (diszlexia),

helyesírási, írászavar (diszgráfia),

számolászavar (diszkalkulia),

nyelészavar (diszfágia).

 

A MONTÁZS projekt keretében a logopédiai szolgáltatás 2021. március 31-ig érhető el a következő városokban:

Budapest (III. és VII. kerület), Érd, Székesfehérvár, Balatonfűzfő, Szekszárd, Pécs, Kaposvár, Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Miskolc, Eger, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged, Szolnok, Salgótarján, Pécs, Tatabánya, Kalocsa

 

Jelentkezés:

Információs és Koordinációs Pont

9023 Győr, Szigethy A. u. 109.

 

Tel.: 0620/267-6165, 0620/267-6184