DUNASZENTPÁL
a Szigetköz Gyöngyszeme
Boldog névnapot kívánunk! Stefánia, Jakab

Iskola bemutatkozása

Dunaszegi Körzeti Általános Iskola
DUNASZENTPÁLI TELEPHELYE

A dunaszentpáli általános iskolai oktatás  1-4 évfolyam összevonásával egy osztállyal működik. A fő tantárgyakból csoportbontással tanítunk. Egy napközis csoporttal segítjük a délutáni tanulást és a szabadidő hasznos eltöltését.

Alsó tagozatban az alaptevékenységek kialakítása a célunk. Feladatunk a gyerekek olvasási, írási, számolási képességének fejlesztése.

Iskolánk szolgáltató intézmény. Így figyelembe vesszük a diákok, szülők igényeit és elvárásait. Ezért már 3. osztályban lehetőséget teremtünk az idegen nyelv tanulására.

Korunk fontos területe a digitális tudás. Ennek kialakítására már 4. osztálytól bevezettük az informatikai oktatást.

A minden napos testnevelésnek fontos szerepe van a tanulók egészséges testi fejlődésének biztosításában. Ez iskolánkban a napi testnevelés órákon és a napközis játékidőben valósul meg.

A gyerekek esztétikai művészeti tudatosságának fejlesztésére iskolánk kézműves szakkör keretében nyújt lehetőséget.

A fő feladatok mellett megfelelő fontosságot kapnak a pedagógiai program egyéb területei is, melyet a tanórán kívül valósítunk meg: bálok, vetélkedők, disco, játékos sportversenyek, színházlátogatás, kézműves délutánok,  népi hagyományok felelevenítése (Márton nap), napközis tábori programok, hétvégi falurendezvények (Tökfesztivál, hagyományos ünnepségek, Föld napi szemétszedés…)

Iskolánkban valamennyi tevékenységet a fenntartó által elfogadott pedagógiai program alapján végezzük.

Mindegyik évfolyamon a Nemzeti Alaptantervre épülő keret- és helyi tanterv szerint folyik az oktatás.   

Az iskola neve:

Dunaszegi Körzeti Általános Iskola

Székhelye: 9174 Dunaszeg, Ifjúság út 1.

Telephely: 9175 Dunaszentpál Iskolatér 2.

Az intézmény OM azonosítója: 030584

Szervezeti kódszáma: GA5401

Az intézmény alapítása:

  • 1844  
  • 1972. Körzeti Általános Iskola                                          
  • Tagintézmény létesítése: 2006. szeptember 1.
  • Dunaszentpáli telephely 2017. szeptember 1.

                    

Az intézmény típusa: Általános Iskola 

Az intézmény működési területe:

Dunaszentpál község közigazgatási területe

Az intézmény fenntartó szerve: Győri Tankerületi Központ

Székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.

Elérhetőség:

Székhely:

   Dunaszegi Körzeti Általános Iskola

Címe:  9174 Dunaszeg, Ifjúság út 1.

Telefonszám: +36-96/352-067

Dunaszentpáli telephely:

Címe:  9175 Dunaszentpál, Iskolatér 2.

Telefonszám:    +36-96/581-033,  +36-20/583-0591

 e-mail:  [email protected] 

Igazgató: Battyányiné Varga Mária

Osztályfőnök: Varga Klára

Tanítónők: 

   Nagyné Csumegyán Éva

   Dóczi Marianna