DUNASZENTPÁL
a Szigetköz Gyöngyszeme
Boldog névnapot kívánunk! Ottó

Utcafásítási program

Utcák pályázhatnak fasorok telepítésére

A képviselő-testület elindít egy olyan kezdeményezést, melynek alapja a közösségi együtt gondolkozás-tervezés-megvalósítás, eredménye pedig a szép, egységes utcaképek kialakítása és nem utolsó sorban még egészségesebb környezet megteremtése.
A szentpáliak között végzett korábbi formális és informális közvéleménykutatások során fontossági sorrenben igen előkelő helyen szerepelt az egészséges környezet megtartása/jobbítása és településünk utcaképeinek minősége. Mindkét esetben az volt a megkérdezettek véleménye, hogy saját időt és energiát is hajlandó áldozni eredmények elérése érdekében. Erre alapozva a képviselő testület "Utcafásítási Program"-ot hirdet. Hogyan is néz ki ez a program? Az egy utcában élőknek kell összefogni és összedugni a fejüket arra vonatkozóan, hogy milyen út menti fasort látnának szívesen környezetükben (természetesen több utca is összefoghat és fontos, hogy ez nem egy verseny!).

Az önkormányzatnál megtalálható (és INNEN letölthető) formanyomtatvány kitöltésével és leadásval lehet beadni a pályázatot.

Fontos szempontok:

  • meg kell határozni legalább 3 fafajtát, melyeket az utcabeliek szeretnének ott látni (ezekből egy kerül kiválasztásra a testület részéről, többek közt az anyagi lehetőségeket figyelembe véve)
  • meg kell adni, hogy hány darab fát szeretne ültetni a közösség; az új telepítés csak nagyon indokolt esetben járhat már elültetett fa kivágásával-ezt jelezni kell a pályázatban
  • kizárólag tájjelegű fajok ültethetők, tájidegen fafajták nem (ehhez is lesz segítség a formanyomtatványon)
  • figyelembe kell venni a helyi adottságokat (pl. elektromos vezeték, járda)
  • a résztvevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy részt vesznek a fák elültetésében és gondozásában (pl. locsolás)
  • az érintett utcák lakosainak 2/3-a részt kell vállaljon a programban (egyedi felmentés lehet ez alól, ha pl. egy idős ember helyett a szomszédja átvállalja a kötelezettségeket).

Ajánlott fafajták:

fatermetűek: gyümölcsfa (alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, ringló), Kocsányos tölgy, Magyar kőris, Magas kőris, Mezei szil, Vénic szil, Mezei juhar, Fehér nyár, Kislevelű hárs, Mézgás éger, Rezgő nyár, Vadalma, Vadkörte, Zselnicemeggy.

cserjetermetűek: Közönséges mogyoró, Veresgyűrű som, Csíkos kecskerágó, Egybibés galagonya, Kökény, Húsos som, Cseregalagonya, Kányabangita, Kutyabenge, Fagyal, Jerikói lonc.

Az önkormányzat vállalja a nyertes pályázók részére a fák és az ültetés során használt karók és trágya megvételét, helyszínre szállítását, valamint az ültetési akció megszervezését- ami akár egy kellemes, szolid batyus utcabállal is végződhet...
A megvalósításra 2018 tavaszán kerül majd sor.
Pályázni 2017. november 2-től 2018. január 12-ig lehet.
További információk és pályázati adatlap november 2-ától érhetők el a hivatalban és a honlapon.