DUNASZENTPÁL
a Szigetköz Gyöngyszeme
Boldog névnapot kívánunk! Stefánia, Jakab

Karácsonyi támogatás 2021

November 30-ig lehet igényelni

A karácsonyi támogatás megállapítása iránti kérelem tárgyév november 30-ig nyújtható be.

(A koronavírus járvány miatt kérjük, hogy elsősorban a Hivatal postaládájába dobják be a kérelmet, de hivatali időben személyesen is leadható.)

A karácsonyi támogatásra szociális rászorultság alapján az alábbi személyek jogosultak:

a) 0-18 éves gyermek törvényes képviselője (amennyiben a gyermek elmúlt 16 éves, iskolalátogatási igazolás szükséges!)

b) 65. életévét betöltött személy

c) azon rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki a korábbi minősítési rendszer szerint I. vagy II. rokkantsági csoportba sorolt, vagy a jelenlegi minősítési rendszer szerint C2, D vagy E minősítési kategóriába esik.

A támogatásra az a) b) és c) pontban megjelölt azon személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át. (114.000,- Ft/fő)

 

A támogatás személyi hatálya a Dunaszentpál község területén életvitelszerűen élő, ott bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki.

A karácsonyi támogatás 2021. évi összege: 6.000,- Ft/jogosult.

 

A pénzbeli támogatás személyes átvételére az alábbi időpontokban lesz lehetőség:

2021. december 7. kedd                           8-11:30 óráig és 13-15:30 óráig

2021. december 8. szerda                         8-11:30 óráig és 13-15:30 óráig

 

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre a 96/352-026-os telefonszámon!